Kuvaus suomeksi

Seksuaalinen ilmaisuvapaus on yksi polttavimmista poliittisista kysymyksistä liberaalin demokratian nykykontekstissa. Ajankohtaisissa keskusteluissa seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksista antifeministiset ja LGBT-oikeuksia vastustavat liikkeet
kokevat kaksijakoisen seksuaalisuuden ja sukupuolen kyseenalaistamisen, eli kaikenlaisen seksuaalisen liukuvuuden, horjuttavan yhteiskunnan rakenteita. Kuinka seksuaalista liukuvuutta sitten sanoitetaan feministisessä ja queer-ajattelussa? Hankkeessa tutkin ajattelua joka yhdistää seksuaalisen ja demokraattisen vallankumouksen ja väittää, että liukuva seksuaalisuus naistoimijuuteen yhdistettynä haastaa maskuliiniset valtarakenteet ja toimijuuden mallit. Pääsen käsiksi seksuaalisten normien, naistoimijuuden ja demokratian välisiin jännitteisiin risteyttäen 2000-luvun ranskankielisen feministisen fiktion luentoja teoreettisten tekstien kanssa, sukupuolen- ja kirjallisuudentutkimuksen välimaastossa. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää demokraattisen ja seksuaalisen vallankumouksen välistä dynamiikkaa epäkonventionaalisesta näkökulmasta, analysoida seksuaalisuutta ja feminististä toimijuutta sanoittavien käsitteiden ja argumentaatiotapojen luomia normeja ja mahdollisuuksia sekä keksiä uusia käsitteitä ja metodeja seksuaalisen ja poliittisen ilmaisun välisten kytkentöjen valaisemiseksi. Metodologisesti tukeudun aiempaan työhöni pohjautuvaan interventionistiseen luku- ja kirjoitustapaan.